சங்கீதம் 117 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

அவர் நம்மேல் வைத்த கிருபை பெரியது; கர்த்தரின் உண்மை என்றென்றைக்குமுள்ளது. அல்லேலூயா.

சங்கீதம் (Psalms) 117:2 - Tamil bible image quotes