சங்கீதம் 58 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

தேவனே, அவர்கள் வாயிலுள்ள பற்களைத் தகர்த்துப்போடும்; கர்த்தாவே, பாலசிங்கங்களின் கடைவாய்ப்பற்களை நொறுக்கிப்போடும்.

சங்கீதம் (Psalms) 58:6 - Tamil bible image quotes