சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

அவைகள் இரவும்பகலும் அதின் மதில்கள்மேல் சுற்றித்திரிகிறது; அக்கிரமமும் வாதையும் அதின் நடுவில் இருக்கிறது;

சங்கீதம் (Psalms) 55:10 - Tamil bible image quotes