சங்கீதம் 55 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவனே, என் ஜெபத்தைக் கேட்டருளும்; என் விண்ணப்பத்திற்கு மறைந்திராதேயும்.

சங்கீதம் (Psalms) 55:1 - Tamil bible image quotes