சங்கீதம் 52 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

இதோ, தேவனைத் தன் பெலனாக எண்ணாமல், தன் செல்வப்பெருக்கத்தை நம்பி, தன் தீவினையில் பலத்துக்கொண்ட மனுஷன் இவன்தான் என்பார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 52:7 - Tamil bible image quotes