சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

நீ உட்கார்ந்து உன் சகோதரனுக்கு விரோதமாய்ப் பேசி, உன் தாயின் மகனுக்கு அவதூறு உண்டாக்குகிறாய்.

சங்கீதம் (Psalms) 50:20 - Tamil bible image quotes