சங்கீதம் 50 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

சகல காட்டுஜீவன்களும், பர்வதங்களில் ஆயிரமாயிரமாய்த் திரிகிற மிருகங்களும் என்னுடையவைகள்.

சங்கீதம் (Psalms) 50:10 - Tamil bible image quotes