சங்கீதம் 49 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

என்னைத் தொடருகிறவர்களுடைய அக்கிரமம் என்னைச் சூழ்ந்துகொள்ளுந்தீங்குநாட்களில், நான் பயப்படவேண்டியதென்ன?

சங்கீதம் (Psalms) 49:5 - Tamil bible image quotes