சங்கீதம் 45 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

எல்லா மனுபுத்திரரிலும் நீர் மகா சவுந்தரியமுள்ளவர்; உம்முடைய உதடுகளில் அருள் பொழிகிறது; ஆகையால் தேவன் உம்மை என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 45:2 - Tamil bible image quotes