சங்கீதம் 44 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

தேவனுக்குள் நித்தம் மேன்மைபாராட்டுவோம்; உமது நாமத்தை என்றென்றைக்கும் துதிப்போம். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 44:8 - Tamil bible image quotes