சங்கீதம் 42 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

என் தேவனே, என் ஆத்துமா எனக்குள் கலங்குகிறது; ஆகையால் யோர்தான் தேசத்திலும் எர்மோன் மலைகளிலும் சிறுமலையிலுமிருந்து உம்மை நினைக்கிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 42:6 - Tamil bible image quotes