சங்கீதம் 39 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

நீரே இதைச் செய்தீர் என்று நான் என் வாயைத் திறவாமல் மவுனமாயிருந்தேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 39:9 - Tamil bible image quotes