சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 35 வது வசனம்

கொடிய பலவந்தனான ஒரு துன்மார்க்கனைக் கண்டேன் அவன் தனக்கேற்ற நிலத்தில் முளைத்திருக்கிற பச்சைமரத்தைப்போல் தழைத்தவனாயிருந்தான்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:35 - Tamil bible image quotes