சங்கீதம் 36 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

அவன் வாயின் வார்த்தைகள் அக்கிரமமும் வஞ்சகமுமுள்ளது; புத்தியாய் நடந்துகொள்வதையும் நன்மை செய்வதையும் விட்டுவிட்டான்.

சங்கீதம் (Psalms) 36:3 - Tamil bible image quotes