சங்கீதம் 36 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

பெருமைக்காரரின் கால் என்மேல் வராமலும், துன்மார்க்கருடைய கை என்னைப் பறக்கடியாமலும் இருப்பதாக.

சங்கீதம் (Psalms) 36:11 - Tamil bible image quotes