சங்கீதம் 34 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

நான் கர்த்தரைத் தேடினேன், அவர் எனக்குச் செவிகொடுத்து, என்னுடைய எல்லாப் பயத்துக்கும் என்னை நீங்கலாக்கிவிட்டார்.

சங்கீதம் (Psalms) 34:4 - Tamil bible image quotes