சங்கீதம் 30 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மை என்றென்றைக்கும் துதிப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 30:12 - Tamil bible image quotes