சங்கீதம் 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

உமது முகத்தை எனக்கு மறையாதேயும்; நீர் கோபத்துடன் உமது அடியேனை விலக்கிப்போடாதேயும்; நீரே எனக்குச் சகாயர்; என் இரட்சிப்பின் தேவனே, என்னை நெகிழவிடாதிரும் என்னைக் கைவிடாதிரும்.

சங்கீதம் (Psalms) 27:9 - Tamil bible image quotes