சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 26 வது வசனம்

சிறுமைபட்டவர்கள் புசித்துத் திருப்தியடைவார்கள்; கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்கள் அவரைத் துதிப்பார்கள்; உங்கள் இருதயம் என்றென்றைக்கும் வாழும்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:26 - Tamil bible image quotes