சங்கீதம் 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

கண்மணியைப்போல என்னைக் காத்து,

சங்கீதம் (Psalms) 17:8 - Tamil bible image quotes