எரேமியா 14 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

காட்டுக்கழுதைகள் மேடுகளில் நின்று, வலுசர்ப்பங்களைப்போல் காற்றை உட்கொள்ளுகிறது; புல் இல்லாததினால் அவைகளுடைய கண்கள் பூத்துப்போகிறது என்றார்.

எரேமியா (Jeremiah) 14:6 - Tamil bible image quotes